verhaal & betekenis

Jij hebt een verhaal, een gevoel. Een herinnering die je wilt vasthouden, een betekenis. Dat wil je bij je dragen in de vorm van een sieraad. Of in je huis hebben, in de vorm van een object. Aan de muur, op een kastje,… of het ís het kastje zelf. Of het is dat éne kussen op de bank.

‘de kroonjuwelen van oma Greet’, 2003

1 – sleutelwoorden

Deel 1 van het ontwerpproces is het in kaart brengen van de essentie van jouw verhaal. Het vinden van de juiste sleutelwoorden. Associaties, symbolen, woorden die het verhaal, de betekenis en de emotie in zich kunnen dragen. De sleutelwoorden komen voort uit ons ‘intake’gesprek.

2 – beelden

Deel 2 is van het ontwerpproces is het in beeld brengen van jouw sleutelwoorden. Welke vormen horen bij jouw verhaal, welke kleuren, materialen, details? Welke symboliek past voor jou? Ik maak dit moodboard of deze collage*, ook om te interpretatie van de sleutelwoorden in de juiste richting te sturen: naar aanleiding van de beelden kun jij checken of het verhaal nog steeds jouw verhaal is.

3 – vertalen & ontwerpen

Vanuit een moodboard- analyse ontwerp ik jouw object. Ik maak tekeningen, schetsen, misschien een model, dummy of prototype, en bespreek die met jou…

4 – maken

…en voer de gemaakte keuzes vervolgens uit. Ik maak, realiseer, materialiseer het eindresultaat.

*de termen ‘moodboard’ en ‘collage’ worden vaak door elkaar gebruikt. Voor mij zit er wel verschil tussen, maar is het afhankelijk van het proces, welke van de twee nodig is. Soms eerst een collage, voor het uitbeelden van het gehele verhaal, en daarna nog een moodboard, om de materialen al op het ontwerp af te stemmen.